HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

“Tiết học về lòng nhân ái - Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10” 09/02/2023

“Tiết học về lòng nhân ái” là tiết học nằm trong Chủ đề 6 của môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10. Ngoài mục đích tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội được tiếp xúc với trẻ mồ côi, khuyết tật để hiểu được ý nghĩa của tình cảm gia đình, biết trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương con người thì tiết học cũng giới thiệu cho học sinh về cách thức tổ chức hoạt động cộng đồng, các phương pháp - kỹ năng để học sinh vận động cộng đồng cùng tham gia hoạt động xã hội.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển