BIỂU MẪU

Thực đơn bán trú - nội trú

Thứ sáu, 01/04/2022
THỰC ĐƠN TUẦN TỪ 04/07/2022 ĐẾN 10/07/2022
 TUẦN 1
       
THỜI
GIAN
BUỔI
SÁNG TRƯA CHIỀU
THỨ HAI  04/07 PHỞ GÀ CANH CÀ CHUA, ĐẬU HỦ NẤU THỊT CANH BÍ ĐỎ
NƯỚC TẮC COTLET RAM SẢ, ỚT THỊT KHO TRỨNG CÚT
  SU SU XÀO RAU MUỐNG XÀO TỎI
  TRÁI CÂY  
THỨ BA  05/07 HỦ TÍU THỊT  CANH RAU BỒ NGÓT NẤU THỊT CANH CẢI THẢO THỊT
NƯỚC SÂM GÀ CHIÊN CÁ FILE SỐT ME
  ĐẬU COVE XÀO GIÁ, HẸ XÀO
THỨ TƯ 06/07 BÚN MỌC CANH KHOAI MỠ NẤU THỊT CANH SÚP THỊT
NƯỚC CHANH CHẢ CÁ RIM HÀNH XÍU MẠI
  RAU, CỦ LUỘC CẢI THÌA XÀO TỎI
  TRÁI CÂY  
THỨ NĂM  07/07 MÌ XÀO XÚC XÍCH CANH BẮP CẢI NẤU THỊT CANH HẸ NẤU THỊT 
NƯỚC SÂM KHOAI TÂY CHIÊN XÀO THỊT BÒ THỊT XÁ XÍU
    DƯA LEO XÀO
THỨ SÁU  08/07 HOÀNH THÁNH  BÚN BÒ HUẾ CANH CẢI XANH THỊT
SỬA ĐẬU NÀNH DƯA HẤU GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
    BẮP CẢI XÀO
THỨ BẢY  09/07 BÚN MĂNG GÀ CANH MƯỚP NẤU TÔM KHÔ CANH CẢI XOON THỊT BĂM
NƯỚC TẮC CÁ NỤC KHO CÀ ĐẬU HỦ TỨ XUYÊN
  RAU LUỘC DƯA LEO
CHỦ NHẬT 10/07 BÁNH BAO CHÁO GÀ CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ
SỮA YOMOST TRÁI CÂY THỊT KHO SẢ
    CẢI THẢO XÀO TỎI

 

THỰC ĐƠN TUẦN TỪ 11/07/2022 ĐẾN 17/07/2022
 TUẦN 2
       
THỜI
GIAN
BUỔI
SÁNG TRƯA CHIỀU
THỨ HAI  11/07 BÁNH CANH CHẢ CÁ CANH KHOAI TÂY, CÀ RỐT THỊT CANH KHOAI MỠ
NƯỚC TẮC CHÃ TRỨNG HẤP THỊT KHO CỦ CẢI 
  ĐẬU COVE XÀO CÀ TÍM UM
  TRÁI CÂY  
THỨ BA  12/07 XÔI MẶN CANH CẢI NGỌT THỊT CANH CẢI THẢO THỊT
NƯỚC SÂM COTLET XÀO CHUA NGỌT FILE GÀ TẨM BỘT CHIÊN
  BẮP CẢI XÀO DƯA LEO, CÀ CHUA XÀO
THỨ TƯ 13/07 PHỞ GÀ CANH CHUA BẠC HÀ CANH KHOAI MỠ
SỮA ĐẬU NÀNH CÁ BẠC MÁ CHIÊN MẮM TỎI THỊT KHO TIÊU
  TRỨNG CHIÊN OPLA CẢI THÌA XẢO TỎI
  RAU MUỐNG XÀO TỎI  
  TRÁI CÂY  
THỨ NĂM  14/07 CƠM TẤM SƯỜN CANH HẸ, ĐẬU HŨ, TẢO BIỂN CANH RAU BỒ NGÓT
NƯỚC TẮC GÀ RÔTI CÁ VIÊN CHIÊN SỐT TƯƠNG
  DƯA LEO, SALAD TRỘN GIẤM ĐẬU BẮP XÀO
THỨ SÁU  15/07 HỦ TÍU MÌ THỊT BÚN CHẢ GIỎ + NEM CHIÊN CANH DƯA CẢI THỊT BĂM
NƯỚC CHANH CHÈ ĐẬU XANH THỊT KHÌA
    DƯA LEO
     
THỨ BẢY  16/07 MÌ LẨU THÁI CANH CẢI XANH THỊT CANH CẢI NGỌT NẤU THỊT
SỮA YOMOST GÀ RIM MẶN CÀ CHUA DỒN THỊT
  RAU LUỘC SU SU XÀO
CHỦ NHẬT 17/07 BÁNH MÌ  CHẢ LỤA BÚN CÁ CANH DƯA HƯỜNG NẤU TÔM
SỮA YOMOST CHUỐI THỊT MUỐI CHIÊN
    CẢI NGỌT XÀO TỎI

 

THỰC ĐƠN TUẦN TỪ 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022
 TUẦN 3
       
THỜI
GIAN
BUỔI
SÁNG TRƯA CHIỀU
THỨ HAI  18/07 PHỞ GÀ CANH RAU DỀN NẤU CUA CANH BÍ XANH
TRÀ CHANH ĐẬU HỦ DỒN THỊT CHIÊN SỐT CÀ GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
  CÀ TÍM UM CẢI THẢO XÀO
  TRÁI CÂY  
THỨ BA  19/07 NUI SỐT THỊT BĂM CANH DƯA CẢI NẤU XƯƠNG CANH CẢI NGỌT THỊT BĂM
NƯỚC TẮC CÁ BASA MUỐI SẢ THỊT RIM THƠM
  CHẢ CÁ CHIÊN SU SU XÀO
  RAU MUỐNG XÀO  
THỨ TƯ 20/07 HOÀNH THÁNH MÌ CANH LÁ GIANG NẤU GÀ CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ
NƯỚC SÂM GÀ KHO SẢ NGHỆ CÁ FILE CHIÊN SỐT ME
  DƯA LEO, SÀ LÁCH TRỘN GIẤM BẮP CẢI XÀO
  TRÁI CÂY  
THỨ NĂM  21/07 BÚN KHÔ XÀO THỊT CANH MƯỚP THỊT BĂM CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT
NƯỚC CHANH THỊT KHO TRỨNG COTLET SỐT CÀ
  DƯA GIÁ CẢI THÌA XÀO TỎI
THỨ SÁU  22/07 BÚN CHẢ CÁ CANH CẢI XANH NẤU XƯƠNG CANH ĐU ĐỦ NẤU XƯƠNG
SỬA ĐẬU NÀNH CƠM GÀ XỐI MỠ TRỨNG CHIÊN CỦ HÀNH, NẤM RƠM
  KIM CHI CẢI THÌA XÀO TỎI
  DƯA HẤU  
THỨ BẢY  23/07 CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU   CANH MƯỚP
SỮA TƯƠI BÚN RIÊU XÍU MẠI
    DƯA LEO
CHỦ NHẬT 24/07 BÁNH MÌ OPLA   CANH CỦ CẢI NẤU XƯƠNG
SỮA TƯƠI BÚN THỊT XÀO GIÒ LỤA RIM
  CHUỐI RAU MUỐNG XÀO

 

THỰC ĐƠN TUẦN TỪ 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022
 TUẦN 4
       
THỜI
GIAN
BUỔI
SÁNG TRƯA CHIỀU
THỨ 2  25/07 MÌ GÀ CANH BẮP CẢI CANH RAU TẦN Ô
NƯỚC CHANH COTLET XÀO CHUA NGỌT CHẢ TRỨNG HẤP
  CẢI THÌA XÀO TỎI ĐẬU ĐŨA XÀO
THỨ 3  26/07 CƠM TẤM BÌ, OPLA CANH CHUA BẠC HÀ CANH CẢI NGỌT THỊT
NƯỚC SÂM GÀ RAM MẶN THỊT XÁ XÍU
  ĐẬU COVE XÀO DƯA LEO
THỨ 4  27/07 BÁNH CANH THỊT CANH MÂY CANH RAU MỒNG TƠI NẤU TÔM KHÔ
NƯỚC TẮC THỊT KHO ĐẬU HỦ CHẢ CÁ CHIÊN SỐT TƯƠNG
  CẢI THÌA XÀO TỎI GIÁ, HẸ XÀO
  TRÁI CÂY  
THỨ 5  28/07 XÔI GÀ CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ CANH HẸ , ĐẬU HỦ THỊT BĂM
NƯỚC SÂM CÁ NGỪ CHIÊN SỐT CÀ THỊT KHÌA
  TRỨNG OPLA SU SU XÀO
  RAU MUỐNG XÀO  
THỨ 6  29/07 HỦ TÍU THỊT BÚN THỊT XÀO CANH DƯA HƯỜNG THỊT BĂM
SỮA ĐẬU NÀNH DƯA HẤU ĐẬU HỦ TƯ XUYÊN
    DƯA LEO
THỨ 7  30/07 MÌ QUẢNG GÀ CANH RAU DỀN NẤU TÔM KHÔ CANH BÍ XANH
NƯỚC TẮC CÁ MÓ CHIÊN THỊT KHO TRỨNG CÚT
  RAU THẬP CẨM XÀO BẮP CẢI XÀO
CHỦ NHẬT 31/07 BÁNH GIÒ MÌ GÀ TIỀM CANH ĐU ĐỦ NẤU XƯƠNG
SỮA TƯƠI TRÁI CÂY COTLET RAM MỠ HÀNH
    CẢI THÌA XÀO TỎI

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển