Chương trình đào tạo

Thứ sáu, 15/06/2018

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA:

     - Sau 3 năm học, học sinh sẽ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam, tốt nghiệp Trung học Phổ thông và được trang bị kiến thức tốt để dự tuyển vào các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước.

     - Luyện thi Đại học từ lớp đầu cấp. Nâng cao năng lực sử dụng Tin học và Ngoại ngữ cho từng học sinh.

CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN:

     - Chương trình tư vấn, đào tạo và hướng dẫn đáp ứng yêu cầu du học.

     - Chương trình tư vấn, đào tạo từ lớp 6, có khu ký túc xá riêng do chuyên viên giáo dục của trường trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục. Ở đây, ngoài việc học chữ các em còn được chăm sóc, hướng dẫn để phát triển năng khiếu và hoàn thiện nhân cách trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU, GIÁO DỤC TOÀN DIỆN:

     - Học sinh sẽ được bồi dưỡng và phát triển năng khiếu Nhạc, Họa, Thể dục thể thao; rèn luyện Kỹ năng sống và tổ chức ngoại khóa tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, hoàn thiện nhân cách.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

     - Thực hiện phương pháp dạy học hiện đại, cá thể hóa, chăm sóc đến từng học sinh trong quá trình theo học tại trường. Từng học sinh được thực hành, được củng cố nâng cao kiến thức, rèn luyện phương pháp tự học, phát huy tính năng động tích cực và được chuẩn bị tốt để học sinh thành công ở cao đẳng, đại học và vào đời.