TIN TỨC SỰ KIỆN

Giáo viên cơ hữu

Khối 12
Thầy Phan Thanh Hiền - Chủ nhiệm lớp 12A1
Giáo viên bộ môn Toán
: hienphan@qtnh.edu.vn
: 0902892585
Thầy Phạm Thanh Toàn - Chủ nhiệm lớp 12A2
Giáo viên bộ môn Sinh học
: toanpham@qtnh.edu.vn
: 0906798963
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ nhiệm 12A3
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
: 01277120420
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ nhiệm lớp 12A4
Giáo viên bộ môn Toán
: hanguyen@qtnh.edu.vn
: 01224705454
Cô Đỗ Thị Viền - Chủ nhiệm 12A5
Giáo viên bộ môn Sinh học
: viendo@qtnh.edu.vn
: 0909205398
Cô Nguyễn Thị Hồng - Chủ nhiệm lớp 12A6
Giáo viên bộ môn Hóa học
: hongnguyen@qtnh.edu.vn
: 01694731779
Thầy Nguyễn Phú Hưng - Chủ nhiệm lớp 12C1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
: 01649247554
Khối 11
Cô Ngô Thị Trang Thảo - Chủ nhiệm lớp 11A1
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: thaongo@qtnh.edu.vn
: 0977745623
Cô Huỳnh Thị Tuyết Anh - Chủ nhiệm lớp 11A2
Giáo viên bộ môn Vật lý
: anhhuynh@qtnh.edu.vn
: 01692286898
Cô Nguyễn Thị Hà Vy - Chủ nhiệm lớp 11A3
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vynguyen@qtnh.edu.vn
: 0967402549
Thầy Đào Tấn Kiệt - Chủ nhiệm lớp 11C1
Giáo viên bộ môn Công Nghệ (Nông Nghiệp)
: kietdao@qtnh.edu.vn
: 0937980872
Khối 10
Cô Hồ Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm lớp 10A1
Giáo viên bộ môn Hóa học
: thuongho@qtnh.edu.vn
: 01243381965
Cô Trương Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Chủ nhiệm lớp 10A2
Giáo viên bộ môn Toán
: duyennguyen@qtnh.edu.vn
: 0908508041
Thầy Đặng Viết Quân - Chủ nhiệm lớp 10C1
Giáo viên bộ môn Toán
: quandang@qtnh.edu.vn
: 01674068741
Cô Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10C2
Giáo viên bộ môn Ngữ Văn
: hoanguyen@qtnh.edu.vn
: 0939192557
Khối 9
Cô Nguyễn Thị Ngọc Thu - Chủ nhiệm lớp 9C1
Giáo viên bộ môn Toán
: thunguyen@qtnh.edu.vn
: 01656159560
Khối 8
Thầy Lê Quý Tùng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C1
Giáo viên bộ môn Thể Dục
: tungle@qtnh.edu.vn
: 01643120239
Khối 7
Cô Huỳnh Thị Thanh Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7C1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hanghuynh@qtnh.edu.vn
: 01649520626
Khối 6
Cô Nguyễn Thị Thu Trang - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6C1
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: trangnguyen@qtnh.edu.vn
: 01663963459
Giáo viên bộ môn
Thầy Lê Hoàng Khôi
Giáo viên bộ môn Tin học
: khoile@qtnh.edu.vn
: 0936802737
Cô Nguyễn Thị Thanh Vân
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vannguyen@qtnh.edu.vn
: 0967548528
Thầy Nguyễn Hữu Vinh
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: vinhnguyen@qtnh.edu.vn
: 0918801851
Thầy Nguyễn Công Hậu
Giáo viên bộ môn Thể dục
: haunguyen@qtnh.edu.vn
: 01657942562