TIN TỨC SỰ KIỆN

Giáo viên giáo viên cơ hữu

Giáo viên cơ hữu
Thầy Phan Thanh Hiền - Chủ nhiệm lớp 12ATN1
Giáo viên bộ môn Toán
: hienphan@qtnh.edu.vn
: 0902892585
Thầy Đào Tấn Kiệt - Chủ nhiệm lớp 10C1
Giáo viên bộ môn Công Nghệ (Nông Nghiệp)
: kietdao@qtnh.edu.vn
: 0937980872
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ nhiệm 11A1
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
: 0931170257
Thầy Nguyễn Phú Hưng - Chủ nhiệm lớp 12CTN
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
: 0349247554
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ nhiệm lớp 10A2
Giáo viên bộ môn Toán
: hanguyen@qtnh.edu.vn
: 0774705454
Thầy Lê Hoàng Khôi
Giáo viên bộ môn Tin học
: khoile@qtnh.edu.vn
: 0936802737
Cô Ngô Thị Trang Thảo - Chủ nhiệm lớp 10A1
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: thaongo@qtnh.edu.vn
: 0977745623
Cô Hồ Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm lớp 12AXH1
Giáo viên bộ môn Hóa học
: thuongho@qtnh.edu.vn
: 0843381965
Cô Huỳnh Thị Thanh Hằng - Chủ nhiệm lớp 6C1
Cô Đỗ Thị Viền - Chủ nhiệm 12AXH2
Giáo viên bộ môn Sinh học
: viendo@qtnh.edu.vn
: 0909205398
Thầy Lê Quí Tùng - Chủ nhiệm lớp 11C2
Giáo viên bộ môn Thể dục
: tungle@qtnh.edu.vn
: 0343120239
Cô Nguyễn Thị Thu Trang
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: trangnguyen@qtnh.edu.vn
: 0363963459
Thầy Nguyễn Hữu Vinh
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: vinhnguyen@qtnh.edu.vn
: 0918801851
Cô Nguyễn Thị Thanh Vân
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vannguyen@qtnh.edu.vn
: 0967548528
Thầy Nguyễn Công Hậu
Giáo viên bộ môn Thể dục
: haunguyen@qtnh.edu.vn
: 0357942562
Thầy Nguyễn Quang Hiển
Giáo viên bộ môn Thể dục
: hiennguyen@qtnh.edu.vn
: 0389532408
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ nhiệm lớp 10A3
Giáo viên bộ môn Toán
: thaonguyen.toan@qtnh.edu.vn
: 0383003344
Cô Lê Thị Hoàng Anh - Chủ nhiệm lớp 10A4
Giáo viên bộ môn Vật lý
: anhle.ly@qtnh.edu.vn
: 0933400349
Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ nhiệm lớp 10A5
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: nhungnguyen@qtnh.edu.vn
: 0908398556
Cô Đỗ Thị Nguyên Lộc - Chủ nhiệm lớp 10C2
Giáo viên bộ môn Sinh học
: locdo@qtnh.edu.vn
: 0908728224
Cô Lê Trường Giang - Chủ nhiệm lớp 10C3
Giáo viên bộ môn Vật lý
: giangle@qtnh.edu.vn
: 0903330895
Cô Hoàng Thị Hoàn - Chủ nhiệm lớp 11A2
Giáo viên bộ môn Toán
: hoanhoang@qtnh.edu.vn
: 0387624157
Cô Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ nhiệm lớp 11C1
Giáo viên bộ môn Địa lý
: linhnguyen@qtnh.edu.vn
: 0981873626
Cô Nguyễn Thị Kim Mai - Chủ nhiệm lớp 7C1
Giáo viên bộ môn Toán
: mainguyen@qtnh.edu.vn
: 0767437269
Cô Đào Thị Kim Thoa - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C1
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: thoadao@qtnh.edu.vn
: 0962621681
Cô Lê Thị Việt Phương - Chủ nhiệm lớp 9C1
Giáo viên bộ môn Toán
: phuongle@qtnh.edu.vn
: 0356158509
Thầy Võ Anh Tú
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: tuvo@qtnh.edu.vn
: 0938502929
Thầy Nguyễn Hoàng Lực
Giáo viên bộ môn Vật lý
: lucnguyen@qtnh.edu.vn
: 0855101904
Cô Nguyễn Thị Ánh - Chủ nhiệm lớp 10A6
Giáo viên bộ môn Vật lý
: anh.khtn95@gmail.com
: 0931846818