TIN TỨC SỰ KIỆN

Giáo viên cơ hữu

Khối 12
Thầy Phan Thanh Hiền - Chủ nhiệm lớp 12A1
Giáo viên bộ môn Toán
: hienphan@qtnh.edu.vn
: 0902892585
Cô Đỗ Thị Viền - Chủ nhiệm 12A2
Giáo viên bộ môn Sinh học
: viendo@qtnh.edu.vn
: 0909205398
Cô Hồ Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm lớp 12A3
Giáo viên bộ môn Hóa học
: thuongho@qtnh.edu.vn
: 01243381965
Thầy Nguyễn Phú Hưng - Chủ nhiệm lớp 12C1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
: 01649247554
Khối 11
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ nhiệm 11A1
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
: 01277120420
Thầy Lê Hoàng Khôi - Chủ nhiệm lớp 11A3
Giáo viên bộ môn Tin học
: khoile@qtnh.edu.vn
: 0936802737
Cô Nguyễn Thị Hà Vy - Chủ nhiệm lớp 11C2
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vynguyen@qtnh.edu.vn
: 0967402549
Khối 10
Cô Ngô Thị Trang Thảo - Chủ nhiệm lớp 10A1
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: thaongo@qtnh.edu.vn
: 0977745623
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ nhiệm lớp 10A2
Giáo viên bộ môn Toán
: hanguyen@qtnh.edu.vn
: 01224705454
Thầy Đào Tấn Kiệt - Chủ nhiệm lớp 10C1
Giáo viên bộ môn Công Nghệ (Nông Nghiệp)
: kietdao@qtnh.edu.vn
: 0937980872
Cô Nguyễn Thị Hồng - Chủ nhiệm lớp 10C2
Giáo viên bộ môn Hóa học
: hongnguyen@qtnh.edu.vn
: 01694731779
Khối 8
Cô Huỳnh Thị Thanh Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hanghuynh@qtnh.edu.vn
: 01649520626
Khối 6
Giáo viên bộ môn
Cô Nguyễn Thị Thanh Vân
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vannguyen@qtnh.edu.vn
: 0967548528
Thầy Nguyễn Hữu Vinh
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: vinhnguyen@qtnh.edu.vn
: 0918801851
Thầy Nguyễn Công Hậu
Giáo viên bộ môn Thể dục
: haunguyen@qtnh.edu.vn
: 01657942562