Giáo viên giáo viên cơ hữu

Giáo viên cơ hữu
Thầy Phan Thanh Hiền - Chủ nhiệm lớp 12ATN
Giáo viên bộ môn Toán
: hienphan@qtnh.edu.vn
: 0902892585
Cô Hồ Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm lớp 12AXH
Giáo viên bộ môn Hóa học
: thuongho@qtnh.edu.vn
: 0843381965
Thầy Nguyễn Phú Hưng - Chủ nhiệm lớp 12CTN
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
: 0349247554
Thầy Đào Tấn Kiệt - Chủ nhiệm lớp 12CXH
Giáo viên bộ môn Công Nghệ (Nông Nghiệp)
: kietdao@qtnh.edu.vn
: 0937980872
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ nhiệm lớp 11A1
Giáo viên bộ môn Toán
: hanguyen@qtnh.edu.vn
: 0774705454
Thầy Võ Hoài Nhân - Chủ nhiệm lớp 11A2
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: nhanvo@qtnh.edu.vn
: 0398382528
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ nhiệm lớp 11A3
Giáo viên bộ môn Toán
: thaonguyen.toan@qtnh.edu.vn
: 0383003344
Cô Lê Thị Hoàng Anh - Chủ nhiệm lớp 11A4
Giáo viên bộ môn Vật lý
: anhle.ly@qtnh.edu.vn
: 0933400349
Cô Nguyễn Si My - Chủ nhiệm lớp 11A5
Giáo viên bộ môn Vật lý
: mynguyen@qtnh.edu.vn
: 0339745996
Cô Nguyễn Thị Hải Nam - Chủ nhiệm lớp 11A6
Giáo viên bộ môn Toán
: namnguyen@qtnh.edu.vn
: 0342306797
Cô Lê Thị Thanh Huệ - Chủ nhiệm lớp 11C1
Giáo viên bộ môn Ngữ Văn
: huele@qtnh.edu.vn
: 0933747559
Cô Nguyễn Thị Xuân Thư - Chủ nhiệm lớp 11C2
Giáo viên bộ môn Vật lý
: thunguyen@qtnh.edu.vn
: 0336791395
Cô Huỳnh Thị Thanh Hằng - Chủ nhiệm lớp 11C3
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hanghuynh@qtnh.edu.vn
: 0349520626
Cô Nguyễn Ánh Ngọc - Chủ nhiệm lớp 10A1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: ngocnguyen@qtnh.edu.vn
: 0974268444
Cô Đỗ Thị Viền - Chủ nhiệm 10A2
Giáo viên bộ môn Sinh học
: viendo@qtnh.edu.vn
: 0909205398
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ nhiệm 10A3
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
: 0931170257
Cô Ngô Lê Như Ngọc - Chủ nhiệm lớp 10A6
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: ngocngo@qtnh.edu.vn
: 0338633050
Cô Vũ Ngọc Tâm Vấn - Chủ nhiệm lớp 10C1
Giáo viên bộ môn Ngữ Văn
: vanvu@qtnh.edu.vn
: 0904627330
Cô Hoàng Thị Hoàn - Chủ nhiệm lớp 10C2
Giáo viên bộ môn Toán
: hoanhoang@qtnh.edu.vn
: 0387624157
Cô Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ nhiệm lớp 9C1
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vannguyen@qtnh.edu.vn
: 0967548528
Thầy Nguyễn Quách Tùng Châu - Chủ nhiệm lớp 8C1
Giáo viên bộ môn Toán
: chaunguyen@qtnh.edu.vn
: 0974436305
Cô Lê Thị Thu Trang - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7C1
Giáo viên bộ môn Sinh học
: trangle@qtnh.edu.vn
: 0344360468
Thầy Nguyễn Quốc Huy - Chủ nhiệm lớp 6C1
Giáo viên bộ môn Anh văn
: huynguyen@qtnh.edu.vn
: 0867080197
Cô Ngô Thị Trang Thảo
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: thaongo@qtnh.edu.vn
: 0977745623
Cô Nguyễn Thị Thu Trang
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: trangnguyen@qtnh.edu.vn
: 0363963459
Cô Nguyễn Thị Thủy
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: thuynguyen@qtnh.edu.vn
: 0355486200
Cô Nguyễn Thị Kim Mai
Giáo viên bộ môn Toán
: mainguyen@qtnh.edu.vn
: 0767437269
Thầy Nguyễn Quang Hiển
Giáo viên bộ môn Thể dục
: hiennguyen@qtnh.edu.vn
: 0389532408
Thầy Lê Hồng Hải
Giáo viên bộ môn Toán
: haile@qtnh.edu.vn
: 0932637596
Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Giáo viên bộ môn Anh văn
: nhungnguyen@qtnh.edu.vn
: 0908398556
Thầy Điền Thanh Quý
Giáo viên bộ môn Thể dục
: quydien@qtnh.edu.vn
: 0354089908