Banner Ở Giữa 1

Học sinh

Tháng 6 mùa thi 30/05/2017

"Tháng 6 mùa thi, khoảng thời gian này là giai đoạn các bạn dốc sức chuẩn bị cho một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời. Một kết quả thi tốt sẽ quyết định khoảng thời gian 4 năm tiếp theo của các em: môi trường các em sinh hoạt, con người các em sẽ tiếp xúc, kiến thức các em sẽ học tập, ... Tuy rằng vất vả với những bài tập chất chồng, lịch học căng thẳng nhưng hãy chờ khi vào Đại học, rồi bạn sẽ nhận ra tất cả những công sức mà chúng ta bỏ ra ngay bây giờ là xứng đáng".

Triết lý sống của Người Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh 18/05/2017

"Có lần giao lưu với sinh viên là con em Bình Định đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh trong trại Xuân truyền thống, các em hỏi: mục tiêu hay hoài bão lúc còn là thanh niên của Chú như thế nào khi bắt đầu đặt chân lên vùng đất Sài Gòn?"

Ngôi trường của con em Người Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh 18/05/2017
"Có một ngôi trường phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh mang tên vị anh hùng dân tộc rất quen thuộc và rất đỗi tự hào nhưng không trùng lắp với bất kỳ tên trường nào trên cả nước, đó là trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ."