TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 21/02/2023
"Ngày 18/02, Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành mới và thông qua nghị quyết của đại hội."
TRẠI XUÂN QUÝ MÃO 2023 CỦA TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ 13/01/2023

TRẠI XUÂN QUÝ MÃO 2023 CỦA TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển