Tầm nhìn và sứ mệnh

          Sứ mệnh của Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ là đào tạo, góp phần xây dựng những người con ngoan trong gia đình, trò giỏi ở trường và những người công dân hữu ích trong xã hội.

Vuong1

          Học sinh Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ được hướng dẫn để nhận thức đầy đủ về lòng hiếu lễ, thương yêu, chia sẻ trong gia đình; là người học sinh học tập có phương pháp, tích cực tự học và sáng tạo; chấp hành tốt luật pháp, có trách nhiệm với cộng đồng, biết gìn giữ của công và bảo vệ môi trường sống lành mạnh.

Tamnhin

          Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ vừa ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Nhà trường Việt Nam”, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện “Phương pháp dạy học quốc tế”, thầy dạy cá thể, trò học sáng tạo, nhằm giảm lý thuyết từ chương quá tải, tăng cường thực hành ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống cho từng học sinh, thu hút học sinh hăng hái học tập, hình thành nhân cách những con người mới có sức khỏe, năng động, tự tin có ý chí tự lực tốt, thành thạo tin học, sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ yêu cầu phát triển của thời đại.

Tamnhin1

          Học sinh Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ vừa học giỏi thi đậu, vừa phát triển năng khiếu, nâng cao kỹ năng sống và năng lực giao tiếp, hợp tác.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển