Hệ thống tổ chức

system-teacher
Hội đồng quản trị
Thạc sĩ Dương Ngọc Thanh - Nguyên Phó Giám Đốc Sở GD & ĐT TP.HCM
Chủ Tịch Hội đồng quản trị
: thanhduong@qtnh.edu.vn
: 0902528899
Ông Phan Xuân Hiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học TP.HCM
Thành viên Hội đồng quản trị
: xuanhienstb@yahoo.com.vn
: 0903856303
Cô Lã Thị Thanh Phương - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Quận 10
Thành viên Hội đồng quản trị
: laphuong47tmq@gmail.com
: 0913801473
Ban Giám hiệu
Thầy Nguyễn Trung An - Nguyên Thanh Tra viên cao cấp Sở GD&ĐT TP.HCM
Phó Hiệu trưởng
: nguyentrungan1611@gmail.com
: 0903744643
Thầy Huỳnh Lý Tưởng
Phó Hiệu trưởng - Phụ trách cơ sở Nguyễn Kiệm
: tuonghuynh@qtnh.edu.vn
: 0868667117
Đoàn thể
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích
Chủ tịch Công đoàn
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
Thầy Nguyễn Phú Quý
Trợ lý thanh niên
: quynguyen@qtnh.edu.vn
Trợ lý hiệu trưởng
Thầy Phan Thanh Hiền
Phụ trách Giáo vụ cơ sở Nguyễn Tri Phương
: hienphan@qtnh.edu.vn
Thầy Nguyễn Phú Hưng
Phụ trách Giáo vụ cơ sở Nguyễn Kiệm
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
: 01649247554
Thầy Đào Tấn Kiệt
Trưởng ban giáo dục nội trú
: kietdao@qtnh.edu.vn
: 0937980872
Tổ Thông tin Truyền thông
Cô Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Tổ trưởng
: tiennguyen@qtnh.edu.vn
Thầy Đặng Minh Thông
Thành viên - Cố vấn Kỹ thuật trực tuyến
: minhthong@hcm.edu.vn
Thầy Nguyễn Phú Quý
Thành viên - Phụ trách Internet & Thiết kế
: quynguyen@qtnh.edu.vn
Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển