Giáo viên dạy khối 12

system-teacher
Môn Toán
Thầy Nguyễn Minh Đức
Nguyên tổ trưởng tổ Toán Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
: duc41a@gmail.com
Thầy Phan Thanh Hiền
: hienphan@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Kim Mai
Giáo viên bộ môn Toán
: mainguyen@qtnh.edu.vn
Môn Vật Lý
Thầy Nguyễn Phú Hưng
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Si My
: mynguyen@qtnh.edu.vn
Môn Hóa Học
Cô Bùi Thị Xuân Trang
Nguyên Tổ trưởng tổ Hóa Trường THPT Bùi Thị Xuân
: btxtrang@gmail.com
Cô Hồ Thị Hoài Thương
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: thuongho@qtnh.edu.vn
Môn Sinh Học
Thầy Đào Tấn Kiệt
: kietdao@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Việt Nga
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi
: ntvnga50@yahoo.com.vn
Thầy Phạm Thanh Toàn
: toanpham@qtnh.edu.vn
Môn Lịch Sử
Thầy Nguyễn Viết Đăng Du
Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn
: duteacher2003@yahoo.com
Thầy Nguyễn Vĩnh Thành
: thanhluyenchudep@gmail.com
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích
Giáo viên bộ môn Sinh học
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
Môn Địa Lý
Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng
: princess.nguyen106@gmail.com
Cô Nguyễn Thị Minh Huyền
: huyennguyen@qtnh.edu.vn
Môn Ngữ Văn
Thầy Trương Minh Đức
Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn
: andytruong1209@gmail.com
Cô Ngô Thị Mai
Giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự
: ngomai1975@yahoo.com
Cô Trần Thị Ngọc Phương
Tổ trưởng tổ Văn Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
: nphuong688@yahoo.com
Môn Tiếng Anh
Cô Huỳnh Thị Túy Uyên
Nguyên Tổ trưởng tổ Tiếng Anh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
: tuyuyen901@gmail.com
Cô Nguyễn Thị Túy Hồng
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi
: tuyhong2006@gmail.com
Cô Trần Thị Kim Hoàng
Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân
: hoangticanbtx@gmail.com
Thầy Tô Văn Hiển
Giáo viên bộ môn Anh văn
: hienav80@gmail.com
Môn Giáo dục công dân
Thầy Tô Văn Hùng
Giáo viên bộ môn GDCD
: phitribahung@gmail.com
Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển