Giáo viên giáo viên cơ hữu

Giáo viên cơ hữu
Cô Đỗ Thị Viền - Chủ nhiệm lớp 12ATN1
Giáo viên bộ môn Sinh học
: viendo@qtnh.edu.vn
: 0909205398
Cô Nguyễn Si My - Chủ nhiệm lớp 12ATN2
Giáo viên bộ môn Vật lý
: mynguyen@qtnh.edu.vn
: 0339745996
Cô Nguyễn Thị Ánh - Chủ nhiệm lớp 12ATN6
Giáo viên bộ môn Vật lý
: anhnguyen@qtnh.edu.vn
: 0326722395
Cô Hồ Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm lớp 12AXH
Giáo viên bộ môn Hóa học
: thuongho@qtnh.edu.vn
: 0843381965
Thầy Nguyễn Phú Hưng - Chủ nhiệm lớp 12CTN
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
: 0349247554
Cô Hoàng Thị Hoàn - Chủ nhiệm lớp 12CXH
Giáo viên bộ môn Toán
: hoanhoang@qtnh.edu.vn
: 0387624157
Cô Nguyễn Ánh Ngọc - Chủ nhiệm lớp 11A1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: ngocnguyen@qtnh.edu.vn
: 0974268444
Thầy Võ Hoài Nhân - Chủ nhiệm lớp 11A2
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: nhanvo@qtnh.edu.vn
: 0398382528
Thầy Nguyễn Anh Tú - Chủ nhiệm lớp 11A4
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: tunguyen.hoa@qtnh.edu.vn
: 0909380408
Cô Nguyễn Thị Xuân Thư - Chủ nhiệm lớp 11C1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: thunguyen@qtnh.edu.vn
: 0336791395
Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ nhiệm lớp 10A1
Giáo viên bộ môn Anh văn
: nhungnguyen@qtnh.edu.vn
: 0908398556
Thầy Nguyễn Quốc Huy - Chủ nhiệm lớp 10A2
Giáo viên bộ môn Anh văn
: huynguyen@qtnh.edu.vn
: 0867080197
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ nhiệm lớp 10A3
Giáo viên bộ môn Toán
: thaonguyen.toan@qtnh.edu.vn
: 0383003344
Cô Huỳnh Thị Thanh Hằng - Chủ nhiệm lớp 10A4
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hanghuynh@qtnh.edu.vn
: 0349520626
Cô Trần Thị Kim Nghi - Chủ nhiệm lớp 10A5
Giáo viên bộ môn Ngữ Văn
: nghitran@qtnh.edu.vn
: 0765518889
Thầy Nguyễn Quách Tùng Châu - Chủ nhiệm lớp 10A6
Giáo viên bộ môn Toán
: chaunguyen@qtnh.edu.vn
: 0974436305
Cô Nguyễn Thị Kim Mai - Chủ nhiệm lớp 10C1
Giáo viên bộ môn Toán
: mainguyen@qtnh.edu.vn
: 0767437269
Thầy Đào Tấn Kiệt - Chủ nhiệm lớp 10C2
Giáo viên bộ môn Công Nghệ (Nông Nghiệp)
: kietdao@qtnh.edu.vn
: 0937980872
Cô Lê Thị Thu Trang - Chủ nhiệm lớp 9C1
Giáo viên bộ môn Sinh học
: trangle@qtnh.edu.vn
: 0344360468
Thầy Hà Tuấn Đạt - Chủ nhiệm lớp 8C1
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: datha@qtnh.edu.vn
: 0767849640
Cô Vũ Thị Oanh - Chủ nhiệm lớp 7C1
Giáo viên bộ môn Ngữ Văn
: oanhvu@qtnh.edu.vn
: 0818669988
Thầy Phan Thanh Hiền
Giáo viên bộ môn Toán
: hienphan@qtnh.edu.vn
: 0902892585
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
: 0931170257
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà
Giáo viên bộ môn Toán
: hanguyen@qtnh.edu.vn
: 0774705454
Cô Nguyễn Thị Thủy
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: thuynguyen@qtnh.edu.vn
: 0355486200
Cô Nguyễn Thị Thu Trang
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: trangnguyen@qtnh.edu.vn
: 0363963459
Thầy Điền Thanh Quý
Giáo viên bộ môn Thể dục
: quydien@qtnh.edu.vn
: 0354089908
Thầy Nguyễn Quang Hiển
Giáo viên bộ môn Thể dục
: hiennguyen@qtnh.edu.vn
: 0389532408
Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển