Hội đồng cố vấn chuyên môn

system-teacher
Chủ tịch
Tiến sĩ Giáo dục học Huỳnh Công Minh
Nguyên Giám Đốc Sở GD & ĐT TP.HCM
: hcm20251@yahoo.com - minhhuynh@qtnh.edu.vn
Thành viên
TS - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bác Dụng
Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
"Đội ngũ giáo viên là vô cùng quan trọng, phải quy tụ được những giáo viên đầu đàn, chủ chốt."
Nhà giáo ưu tú Phạm Ngọc Tiến
Nguyên Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Trung Học Sở GD & ĐT TP.HCM
"Để củng cố tinh thần học tập của học sinh và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, một trong những điều quan trọng là phải đánh giá thực chất trong quá trình tổ chức dạy và học."
Nhà giáo Trần Đình Nguyễn Lữ
Chuyên Viên Chỉ Đạo Môn Tiếng Anh Sở GD & ĐT TP.HCM
"Thật ra tiếng anh không khó nếu hiểu được đặc điểm quy luật của nó. Chúng ta hãy giúp cho các em học sinh nắm bắt được đặc điểm quy luật ấy."
Nhà giáo Dương Bửu Lộc
Chuyên viên chỉ đạo môn Toán Sở GD&ĐT TP.HCM
"Dạy Toán là dạy tư duy đồng thời phải phát huy vai trò môn học công cụ trong nhà trường."
Nhà giáo Trần Tiến Thành
Chuyên Viên Chỉ Đạo Môn Văn Sở GD & ĐT TP.HCM
"Người ta thường nói Văn là người, nhưng khi dạy văn chúng ta ít dạy người, ít chú ý đến cảm xúc của học sinh, chỉ dạy đối phó với thi cử nên bộ môn Văn mất gốc, mất phương hướng! Trong phạm vi nhỏ của nhà trường, chúng ta phải làm lại vấn đề này."
Nhà giáo Phạm Phương Bình
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
"Phải đổi mới về nội dung và đặc biệt là phương pháp dạy học, theo yêu cầu chỉ đạo từ thời thầy Minh, đến nay nhà trường đã đổi mới rất nhiều, cách ra đề thi bây giờ cũng có nhiều thay đổi."
TS. Nguyễn Thị Bích Hồng
Trưởng Bộ Môn Tâm Lý Học Ứng Dụng Trường Đại Học Sư Phạm
"Hãy làm cho các em tự hiểu mình, tự tin và có ý chí, các em sẽ học tập tốt."
Cô Nguyễn Thị Thu Trang
Thư ký Hội đồng Cố vấn chuyên môn
: trangnguyen@qtnh.edu.vn
Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển