TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG THUỐC LÁ, TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 06/05/2024

Buổi tuyên truyền về Phòng chống thuốc lá, tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

Bác sĩ: Trịnh Văn Hiệp Nguyên

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ thành phố

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển