TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG GIAO BAN CÁN SỰ LỚP (NĂM HỌC 2023 - 2024)

Thứ bảy, 25/05/2024

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG GIAO BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày 22 và 23/5/2024 Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động giao ban cán sự lớp năm học 2023 - 2024. Tại buổi tổng kết này, các cán sự lớp đã có những đánh giá về hoạt động của Ban trong suốt thời gian qua, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học sau. Nhà trường cũng đánh giá cao vai trò của Ban cán sự lớp và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hoạt động được nâng tầm và chất lượng hơn trong năm học tiếp theo.

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển