TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ "CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, NĂM 2025"

Thứ hai, 08/07/2024

Năm học 2024 – 2025 là năm học quan trọng đối với học sinh khối 12 vì đây là năm học đầu tiên các em sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Do đó, nhà trường ngay từ đầu năm học đã trang bị cho các em phương pháp học tập cũng như truyền động lực để các em có một năm học thật thành công!

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển