Banner Ở Giữa 1

Tình hình học tập trực tuyến

Thứ năm, 02/04/2020

SuKienDTT

 

Trước tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu, theo xu thế hiện nay, trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ đã tổ chức dạy học trực tuyến với tỉ lệ học sinh đăng ký hơn 90%, cụ thể như sau:

Lớp 6: đạt 100%.

Lớp 7: đạt 72,7%.

Lớp 8: đạt 82%.

Lớp 9: đạt 100%.

Lớp 10: đạt 93% (Lớp 10A2, Lớp 10A3: 100%).

Lớp 11: đạt 95% (Lớp 11A1, Lớp 11A2, Lớp 11A3, Lớp 11C1: 100%).

Lớp 12: đạt 98,4% (Lớp 12ATN, 12AXH: 100%).

Qua hơn một tháng triển khai, với sự cố gắng và tình yêu thương học trò của thầy cô giáo, sự phối hợp khăng khít với phụ huynh, sự năng động trong bộ máy tổ chức, kết quả học tập của học sinh thành công tốt đẹp.

Lớp

% Đúng giờ

% Chăm chỉ

% Tương tác

6C1

90%

90%

95%

7C1

90%

90%

90%

8C1

80%

85%

85%

9C1

90%

90%

90%

10A1

95%

100%

100%

10A2

92%

84%

92%

10A3

87%

74%

91%

10A6

50%

40%

80%

10C1

80%

85%

100%

10C2

95%

95%

100%

11A1

90%

95%

98%

11A2

85,7%

76,2%

100%

11A3

100%

100%

100%

11A4

90%

85%

90%

11A5

83%

87.5%

94%

11A6

85%

65%

90%

11C1

95%

95%

95%

11C2

80%

90%

75%

11C3

75%

66,7%

50%

12ATN

96%

92%

100%

12AXH

87%

89%

96%

12CTN

94%

94%

99%

12CXH

63%

89%

89%

Với thành công trên, nhà trường tiếp tục hoàn thiện hoạt động dạy học với hướng tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại để trường quang Trung Nguyễn Huệ xứng đáng là ngôi trường hiện đại với phương pháp dạy học quốc tế.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển