THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THÀNH VIÊN "MẠNG LƯỚI THÀNH PHỐ HỌC TẬP TOÀN CẦU" UNESCO

Thứ ba, 26/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 1256/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện việc đăng ký tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện hồ sơ đăng ký tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là một trong ba thành phố của Việt Nam đăng ký tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu năm 2023.

Ngày 14 tháng 02 năm 2024, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO cùng với 63 thành phố khác thuộc 35 quốc gia. Để được công nhận là thành viên 'Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu', các thành phố phải thực hiện 42 tiêu chí liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc học tập của mọi người dân và thực hiện các giải pháp xây dựng một thành phố học tập suốt đời.

Việc công nhận Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO tạo điều kiện trong tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối tác và các mạng lưới kết nối của mình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời của người dân, nâng cao uy tín quốc tế, tăng khả năng thu hút đầu tư... qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Thành phố. Bên cạnh đó, việc tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu sẽ giúp cho người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm thông qua một mạng lưới năng động gồm 356 thành phố trên toàn thế giới.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển