SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TÔI THÍCH HỌC VĂN"

Chủ nhật, 26/05/2024

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TÔI THÍCH HỌC VĂN"

Học văn là cảm thụ và tiếp nhận cái hay, cái đẹp cả về giá trị nội dung lẫn hình thức của một tác phẩm văn chương. Cốt lõi của việc học văn là rèn luyện con người biết yêu cái đẹp, có lối sống nhân văn, trở thành người có ích cho xã hội. Buổi sinh hoạt chuyên đề “Tôi thích học Văn” chính là cơ hội mà nhà trường tạo điều kiện để học sinh cùng thảo luận về việc học văn và lan tỏa niềm say mê văn chương trong học sinh của trường.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển