LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ HÈ 2024

Thứ ba, 09/07/2024

Trường Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức lớp tập huấn mở đầu năm học mới 2024-2025 với chủ đề "Mở đầu năm học mới đầy năng lượng!"

Với 2 chuyên đề:

- Dạy học thu hút học sinh - TS Huỳnh Công Minh

- Công tác chủ nhiệm giai đoạn mới - Thầy Đinh Thành Tâm

Lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ sư phạm nhà trường các kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục trong giai đoạn mới, tạo động lực tích cực để thầy cô nhà trường có một năm học 2024 - 2025 đầy thắng lợi!

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển