Banner Ở Giữa 1

Lớp 10 - Tự trọng

Thứ hai, 02/03/2020

LỚP MƯỜI

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN:

Tự trọng!

 

- Tự trọng là thế nào? Bao lớn? Mà nó có thể làm cho con người được nâng cao giá trị!

 

Tự trọng là sự coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình.

+ Tự trọng có thể làm cho con người nhân cách (1) được nâng cao.

+ Tự trọng có thể làm cho sản phẩm lao động của mình có tính thu hút trên thị trường (2).

+ Tự trọng có thể làm tăng niềm tin, uy tín của mình trong cộng đồng và bè bạn.

 

- Tự trọng vốn có sẵn trong mỗi chúng ta từ lúc sinh ra và sẽ được tô bồi sâu sắc, theo ta đến suốt cuộc đời, nếu chúng ta biết trân trọng và luôn rèn luyện nó. Nhà trường là môi trường tốt nhất cho lòng tự trọng phát triển, ở đó chúng ta sẽ tự giác chấp hành nội quy học tập mà không cần ai nhắc nhở, rầy la; ở đó chúng ta sẽ biết rõ nhất tài sản, tri thức của mình, của bạn để cùng tôn trọng – không làm tổn hại nhau, ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của nhau; ở đó những tình cảm tốt đẹp, trong sáng nhất của con người được phát triển, không tỵ hiềm đố kỵ nhỏ nhen, không lánh nặng tìm nhẹ hoặc ích kỷ cá nhân hẹp hòi mà luôn cảm nhận và tìm đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống.

 

- Tự trọng là năng lực cực kỳ mạnh mẽ để ngăn chặn mọi cám dỗ thấp hèn đến với chúng ta, đồng thời nó cho ta niềm tự tin và lòng kiêu hãnh (3) trước mọi tình huống ở đời.

 

˜™&˜™

 

(Cách thể hiện: Tập đọc, thuyết giảng, thuyết trình, mạn đàm và trải nghiệm).

 

(1) Nhân cách: Tư cách và phẩm chất, đạo đức của con người.

(2) Thị trường: Nơi thường xuyên tiêu thụ hàng hóa. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nói chung.

(3) Kiêu hãnh: Tự hào, hãnh diện về giá trị cao quý của mình.

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển