HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Thứ bảy, 05/11/2022

Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, ngày 5/11, Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị Người lao động năm học 2022 - 2023

Hội nghị có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Hội đồng cố vấn chuyên môn, Ban Giám hiệu và giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trong buổi làm việc, đại diện người sử dụng người lao động và người lao động đã có những trao đổi, thống nhất thông qua Nghị quyết và Thỏa ước lao động tập thể năm 2022- 2023.

Sau hơn 1 giờ làm việc tập trung, Hội nghị Người lao động Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh:

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển