ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thứ ba, 21/02/2023
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

"Ngày 18/02, Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành mới và thông qua nghị quyết của đại hội."

 

Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ

Theo báo cáo tổng kết Công đoàn trường đã chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đồng thời tham gia quản lí, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Bên cạnh đó, Công đoàn trường cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác Công đoàn. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn trường sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, là cơ quan đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của công đoàn viên.

Bà Phạm Thị Thanh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn Giáo dục thành phố phát biểu

Đại biểu tặng quà cho Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn viên tham dự bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội bế mạc sau khi Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã ra mắt toàn thể Đại hội và phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm xây dựng công đoàn cơ sở THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thư ký Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển