City tour: Con đường di sản Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh - Khối THCS

Thứ bảy, 24/09/2022
City tour: Con đường di sản Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh - Khối THCS

City tour: Con đường di sản Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh - Khối THCS

Tiếp nối chương trình ngoại khóa “Con đường di sản SG - Tp.HCM”. Ngày hôm nay, các em học sinh khối THCS đã cùng các thầy/cô tham gia chương trình ngoại khóa này; với những cảm xúc hào hứng, tươi vui và vô tư của các em lớp 6 khi lần đầu được tham gia chương trình…

•Tiếp nối chương trình ngoại khóa “Con đường di sản SG - Tp.HCM”. Ngày hôm nay, các em học sinh khối THCS đã cùng các thầy/cô tham gia chương trình ngoại khóa này; với những cảm xúc hào hứng, tươi vui và vô tư của các em lớp 6 khi lần đầu được tham gia chương trình…

•Chuyến đi ngoại khóa là nguồn thông tin và kiến thức thực tế hữu ích; giúp các em hiểu hơn về một thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa náo nhiệt vừa yên bình này…

•Một số hình ảnh của chuyến đi

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển