CHỢ PHIÊN (LẦN 2) - CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Thứ bảy, 18/05/2024

[Công trình Thanh niên]

•Ngày 17/5/2024: Chợ phiên - Lần 1 của Công trình Thanh Niên gây quỹ “Chia sẻ cùng trẻ em vùng cao” tại trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ diễn ra hết sức sôi động và náo nhiệt với sự tham gia của các thầy/cô giáo, nhân viên, học sinh nhà trường.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển