Ba công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Thứ ba, 19/01/2021

 

1. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường (xem tại đây)

 

2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường (xem tại đây

 

3. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường (xem tại đây)

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển