[Tư vấn học đường] Tọa đàm Chuyên đề “Giao tiếp ứng xử có văn hóa trong trường học, chủ đề “Ngoại hình”

Thứ ba, 21/03/2023
[Tư vấn học đường] Tọa đàm Chuyên đề “Giao tiếp ứng xử có văn hóa trong trường học, chủ đề “Ngoại hình”

[Tư vấn học đường] Tọa đàm Chuyên đề “Giao tiếp ứng xử có văn hóa trong trường học, chủ đề “Ngoại hình”

Cơ sở Nguyễn Tri Phương: ThS. Nguyễn Thị Hoa - Giảng viên Kỹ năng mềm Trung tâm phát triển năng lực sinh viên.

Cơ sở Nguyễn Kiệm: ThS Đặng Thị Kim Chi - ThS Văn hóa học - Khoa Xã hội nhân văn.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển