THÔNG BÁO

Về việc tham dự Hội trại truyền thống 9/1 05/01/2018

Căn cứ theo kế hoạch "Hội trại truyền thống 9/1" của Cụm 3

Ngày 06/01/2018, học sinh trường THCS, THPT Quang Trung, Nguyễn Huệ tham dự hội trại truyền thống tại Trường THPT Hùng Vương - Địa chỉ: 124 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5.

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển