Thông báo về việc tiêm vacxin Covid-19 (đợt 2)

Thứ hai, 22/11/2021
Thông báo về việc tiêm vacxin Covid-19 (đợt 2)

Thông báo về việc tiêm vacxin Covid-19 (đợt 2)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

Số: 330/TB-THCS,THPT.QTNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh

Căn cứ kế hoạch 3230/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 tuổi đến 17 tuổi năm học 2021 – 2022 (đợt 2), thực hiện kế hoạch tổ chức tiêm chủng trên địa bàn quận 5,  Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ xin thông báo đến PHHS thuộc cơ sở 223 Nguyễn Tri Phương, việc thực hiện tiêm chủng mũi 2 như sau:

 1.  Địa điểm tiêm: Trường Đại học Sài Gòn

 Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 1. Thời gian: 15g – 15g30 Chủ Nhật ngày 28/11/2021
 2. Loại vacxin tiêm cho học sinh: COVID-19 Pfizer
 3. Điều kiện tiêm chủng mũi 2: tối thiểu 21 ngày sau khi tiêm mũi 1 và được sự đồng thuận của PHHS.
 4. Yêu cầu, thủ tục đưa học sinh đi tiêm chủng:
 • Phụ huynh đưa học sinh đến điểm tiêm và thực hiện thủ tục theo các biểu mẫu quy định nhận từ Giáo viên chủ nhiệm (yêu cầu bắt buộc phải có phụ huynh hoặc người giám hộ có đưa đi, học sinh không tự đi tiêm chủng).
 • Học sinh: Mặc đồng phục trường để giáo viên dễ theo dõi hỗ trợ trong suốt thời gian tại điểm tiêm.  Các trường hợp học sinh chưa có đồng phục, Phụ huynh liên hệ giáo viên chủ nhiệm để có bố trí phù hợp.
 • Nếu học sinh chưa tiêm mũi 1 bác sĩ điểm tiêm sẽ xem xét cho tiêm (nếu phụ huynh đồng thuận).
 • Học sinh có bệnh nền sẽ được khám sàng lọc tại điểm tiêm và được bố trí tiêm trong điều kiện an toàn nhất.
 • Học sinh đang ở Tỉnh cần lên thành phố tham gia tiêm chủng đúng ngày.
 • Học sinh đã tiêm mũi 1, sau đó bị mắc Covid-19, nếu đã khỏi bệnh và hết thời gian cách ly theo quy định báo cho GVCN để lập danh sách tổ chức tiêm riêng.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ trực tại điểm tiêm để hướng dẫn và hỗ trợ Phụ huynh và học sinh trong suốt quá trình tại điểm tiêm.
 • Phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh sau khi tiêm và phối hợp với nhà trường qua số điện thoại gởi kèm ở mục 6 thông báo này.
 • Trường hợp Phụ huynh học sinh chưa xin được mã định danh cho học sinh cũng được bố trí cùng tham gia tiêm chủng đợt này.
 1. Hồ sơ đính kèm
 • Hồ sơ học sinh tiêm chủng bao gồm:
 • Phiếu đồng thuận tiêm chủng: Phụ huynh nhận từ GVCN, điền đầy đủ thông tin và nộp phiếu lại tại phòng khám sàng lọc.
 • Phiếu khám sàng lọc: Nhân viên y tế ghi kết quả khám sàng lọc và lưu hồ sơ y tế học sinh.
 • Phiếu xác nhận mũi tiêm: mang theo phiếu xác nhận đã tiêm mũi 1 (đối với HS đã tiêm mũi 1) hoặc nhận Phiếu tại GVCN (đối với học sinh chưa tiêm mũi 1). Phụ huynh đọc kỹ thông tin hướng dẫn theo dõi sau khi tiêm và giữ phiếu.
 • Danh sách số điện thoại liên hệ khi cần:
 • Phụ trách cơ sở: Thầy Nguyễn Trung An – Phó Hiệu trưởng - SĐT: 0903 744 643
 • Giáo viên phụ trách lớp:
 1. 10TrT1, 10TrT2: Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung – SĐT: 0908 398 556
 2. GVCN 10TrT3: Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – SĐT: 0383 003244
 3. GVCN 10TrT4: Cô Huỳnh Thị Thanh Hằng – SĐT: 0349 520 626
 4. GVCN 10TrT5: Thầy Nguyễn Quốc Huy – SĐT: 0867 080 197
 5. GVCN 10TrT6: Thầy Nguyễn Quách Tùng Châu – SĐT: 0974 436 305
 6. GVCN 10TrT7: Cô Nguyễn Thị Kim Mai – SĐT: 0767 437 269
 7. GVCN 10TrT8: Thầy Đào Tấn Kiệt – SĐT: 0937 980 872
 8. GVCN 11A1: Cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc – SĐT: 0974 268 444
 9. GVCN 11A2: Thầy Võ Hoài Nhân – SĐT: 039 838 2528
 10. GVCN 11A4: Thầy Nguyễn Anh Tú – SĐT: 0909 380 408
 11. 12ATN1, 12ATN6: Cô Đỗ Thị Viền – SĐT:0909 205 398
 12. 12ATN2: Cô Nguyễn Si My – SĐT: 033 974 5996
 13. 12AXH: Cô Hồ Thị Hoài Thương – SĐT:0843 381 965

 

Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 • Như trên;                                                                                                                                                   (đã ký)
 • CTHĐCVCM, HĐQT “để báo cáo”;                                                                                               Lã Thị Thanh Phương
 • Các Phó Hiệu trưởng “để quản lý”; 
 • Giáo viên “để thực hiện”;
 • Lưu: HSYT, VT.

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển