Thông báo hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT

Thứ sáu, 02/07/2021

HD

- Lịch lấy mẫu xét nghiệm: tải tại đây

- Mẫu Đơn đăng ký dự thi TN THPT - Đợt 2: tải tại đây

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển