Ngoại khóa Ngữ Văn - Yêu là thoát tội

Thứ ba, 25/12/2018

Ngày 20/12, các em học sinh đã có chuyến ngoại khóa môn Ngữ Văn tại Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ.

Trong chuyến ngoại khóa này, các em được trải nghiệm môn Ngữ Văn với một phương pháp rất mới thông qua tác phẩm "Yêu là thoát tội".

1

 

1

 

1

 

1

Thầy cô và các em học sinh giao lưu với các nghệ sĩ

1

 

1

7

Thầy cô và các em học sinh giao lưu với các nghệ sĩ

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển