Ngoại khóa Dinh Độc Lập

Thứ tư, 12/04/2017

Âm nhạc là một món ăn tinh thần của chúng ta, nó có sức mạnh kì diệu đến mức khiến nhiều người không thể sống thiếu nó được. Âm nhạc ảnh hưởng đến tâm trạng, đời sống tình cảm và sự đồng cảm vô tận. Mỗi bản nhạc chính là mỗi tiếng nói của trái tim người nghệ sĩ.

DSC_2304_2

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển