Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Giáo dục và đào tạo đất nước đang đi vào một giai đoạn phát triển đặc biệt. Qui mô số lượng tăng nhanh, nhưng về chất lượng đào tạo chưa đồng đều, bất cập so với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế của xã hội.

Trước tình hình ấy, năm 2009, Hội đồng sáng lập gồm những nhà giáo và nhà quản lý giáo dục tâm huyết, kinh nghiệm, quyết tâm thành lập Trường Phổ thông Quang Trung – Nguyễn Huệ với tôn chỉ: “Nhà trường Việt Nam, phương pháp dạy học quốc tế” và phương châm: “Thầy dạy cá thể, trò học sáng tạo” nhằm chăm sóc hướng dẫn sâu sát đến từng học sinh, phát triển năng lực cá thể, đào tạo những con người năng động, tự tin và trách nhiệm trong cuộc sống.

about1

Thực hiện tôn chỉ và phương châm hoạt động nêu trên, nhà trường tổ chức lớp học ít học sinh, từ 20 đến 30 học sinh mỗi lớp, nhận học sinh từ lớp đầu cấp và tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới tích cực, vừa phát huy truyền thống dạy học quý báu của nhà trường Việt Nam, vừa thực hiện phương pháp dạy học tiên tiến của thời đại, làm cho học sinh ham thích học tập, vừa có năng lực thi đậu các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh, vừa rèn luyện nhân cách trách nhiệm, tự tin và thân thiện.

Đến nay, Trường Phổ thông Quang Trung – Nguyễn Huệ là một mô hình nhà trường đổi mới tích cực, đã đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả, phụ huynh tín nhiệm, học sinh yêu mến, rất được ngành quan tâm. Từ một cơ sở ở Quận 5 với 4 lớp 10 trong năm đầu tiên (2009 - 2010) năm tiếp theo (2011 - 2012) mở rộng thêm cơ sở 2 ở Quận Bình Thạnh với 6 lớp 10 và năm (2012 - 2013) mở thêm cơ sở 3 tại Quận Phú Nhuận rộng rãi, có sức thu hút học sinh nội trú từ các tỉnh về đăng ký theo học.

Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh với những định hướng phù hợp đáp ứng yêu cầu bức thiết của phụ huynh và những bước đi vững chắc đã sớm phát triển, trở thành một đơn vị thân thiện, gần gũi trong cộng đồng và ngành giáo dục và đào tạo phù hợp với định hướng đổi mới của xã hội hiện nay.

 


Support : localheart.club
Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển