BIỂU MẪU

Lịch phát sóng chương trình

Thứ sáu, 07/07/2017

Chương Trình: Tự giới thiệu

Được Phát Sóng trên kênh THVL2 – Đài PTTH Vĩnh Long

Kênh Ngày phát

THVL2

(18h15 - 18h30)

16/4 - 22/4/2017

THVL2

(18h15 - 18h30)

23/4 - 29/4/2017

(7 lần)

THVL2

(18h15 - 18h30)

08/5 - 21/5/2017

(14 lần)