Lễ kết nạp Đoàn viên mới - Năm học 2018 - 2019

Thứ hai, 13/05/2019

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 27/4, Chi đoàn Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức lễ Kết nạp Đoàn viên mới cho các em học sinh.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1