Hội nghị Người lao động năm học 2018 - 2019

Chủ nhật, 18/11/2018

Hội nghị Người lao động là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên có cơ hội đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường, từ đó phát huy quyền dân chủ, được biết, được tham gia ý kiến được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Hội nghị còn thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học trước và chỉ tiêu nhiệm vụ năm học mới.

- Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động năm học 2017 - 2018.

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Tổ năm học 2018 – 2019.

- Giải đáp các thắc mắc kiến nghị.

- Thông qua Quy chế dân chủ.

- Thông qua Quy chế công khai.

- Thông qua Quy chế đối thoại định kì.

- Thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở.

- Thông qua nội dung thỏa ước lao động tập thể - Ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước năm học 2018 – 2019.

- Thông qua Nghị quyết hội nghị - Ký kết Nghị quyết hội nghị

Sau đây là một số hình ảnh:

1

 

1

 

1

 

1

Đại biểu tham dự hội nghị

1

 

1

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

1

Hội nghị thảo luận

1

 

1

 

1

 

1

Thầy Huỳnh Công Minh phát biểu tại hội nghị

12

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể và Nghị quyết hội nghị

1

 

1

 

1

 

1

 

1