Học tập trải nghiệm ngoài nhà trường - Sài Gòn quen mà lạ, là mà quen

Thứ hai, 21/10/2019

"Ngày 18/10, Trường Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức Chương trình giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường cho các em học sinh trung học cơ sở - Chủ đề: Sài Gòn quen mà lạ - lạ mà quen"

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, triển khai kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020, trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức Chương trình giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường với chủ đề “Sài Gòn quen mà lạ - lạ mà quen” cho học sinh khối THCS. Nội dung học tập lần này thuộc các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí.

Một số hình ảnh của chuyến đi:

1

Cô Lã Thị Thanh Phương - Hiệu trưởng nhà trường
giúp các em chuẩn bị cho chuyến đi

1

 

1

Các em học sinh tham quan và học tập trải nghiệm

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển