BIỂU MẪU

Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020

Thứ sáu, 13/09/2019
"Vừa qua, Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020. Đại hội đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động năm học 2018 - 2019 và phương hướng kế hoạch năm học 2019 - 2020 đến Quý cha mẹ các em học sinh đang theo học tại trường."

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM HỌC 2018 - 2019

Các hoạt động của trường:

- Thường xuyên củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Thường xuyên hoàn thiện đội ngũ sư phạm và lực lượng phục vụ.

- Thực hiện đầy đủ và hiệu quả kế hoạch giáo dục toàn diện.

Kết quả đạt được:

- Học tập tại trường, các em đã tiến bộ rất nhiều, các em đã trưởng thành hơn, lễ độ hơn với thầy cô, thân thiện với bạn bè, học hành chăm chỉ và lấy lại được căn bản học tập, nhất là học sinh Lớp 12.

- Học sinh của trường đã rất tự tin khi hội nhập vào đời sống xã hội. Các em đã thấy mình trưởng thành hơn với những kỹ năng giao tiếp, ứng xử trước những tình huống của đời sống so với lúc mới đến trường.

- Toàn trường có 464 học sinh, đều được lên lớp, trong đó có:

+ Học sinh Giỏi: 63 học sinh: tỉ lệ 13,6%

+ Học sinh Tiên tiến: 220 học sinh: tỉ lệ 47,4%

+ Tốt nghiệp THCS: 100%

+ Tốt nghiệp THPT quốc gia: 97,8%

(Thành phố: 97,6%; Cả nước 94,1%)

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC MỚI 2019 – 2020

- Tiếp tục phát huy những biện pháp tích cực hiệu quả trong năm học trước. Thường xuyên nâng cao chất lượng phục vụ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao hiệu quả hoạt động sư phạm của thầy cô giáo.

- Kịp thời giải quyết những yêu cầu đổi mới theo chủ trương của Bộ và của Sở Giáo dục và Đào tạo một cách chủ động, tích cực và hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong quá trình diễn biến năm học.

Một số hình ảnh của đại hội:

1OK

Thầy Huỳnh Công Minh báo cáo với cha mẹ học sinh

1OK

 

1OK