City tour Sài Gòn

Thứ tư, 12/04/2017

Những điều lạ - điều quen này sẽ khiến bạn thốt lên rằng “Ôi - Sài Gòn – Tưởng chừng quen mà lạ, tưởng như lạ mà quen!” và chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình tràn đầy niềm yêu thương Sài Gòn khi bạn hiểu Sài Gòn thêm chút nữa.

citytour-bia

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển