Chào mừng học sinh lớp 6, lớp 10 năm học mới 2023 - 2024

Thứ ba, 08/08/2023

Sáng ngày 1/8, các em học sinh lớp 6, lớp 10 đã đến trường và được hướng dẫn, sinh hoạt các nội dung chuẩn bị cho năm học mới năm học mới 2023 - 2024

Các em cũng có cơ hội gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, bạn cùng lớp, những người sẽ gắn bó, giúp đỡ các em trong suốt thời gian học tại Trường Quang Trung Nguyễn Huệ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển