Các biểu mẫu dành cho Giáo viên, Phụ huynh, Học sinh

Thứ tư, 26/07/2023
STT Biểu mẫu dành cho Giáo viên chủ nhiệm Tải file
1 Sổ chủ nhiệm Link file
2 Quy trình xử lý học sinh vi phạm Link file

 

STT Hồ sơ, thủ tục chuyển trường Tải file
1 Đơn xin chuyển trường (chuyển đi và đến trong nước) Link file
2

Đơn xin chuyển trường (chuyển từ nước ngoài về và các trường quốc tế ở Việt Nam
chuyển sang học chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam)

Link file
3 Đơn xin học lại (tại trường mới) Link file
4 Đơn xin học lại (tại trường cũ) Link file
5 Đơn đề nghị bảo lưu Link file

 

STT Biểu mẫu khác Tải file
1 Đơn xin nghỉ học dành cho phụ huynh Link file
2 Đơn đề nghị phúc khảo bài kiểm tra Link file

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển