BIỂU MẪU

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý

Thứ tư, 12/04/2017

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ CỦA TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ

CỦA TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

 

Quản lý là một khoa học, là một kỹ năng cần có cho đời sống của mỗi người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội.

Một người, từ lúc sanh ra và lớn lên, người ấy thường có lý tưởng, ước mơ; có năng lực nhận thức đánh giá thực trạng và có kế hoạch hành động để đạt được ước mơ… Thế là người ấy đã phải sử dụng những kỹ năng quản lý.

Quản lý bản thân, quản lý công việc, quản lý gia đình và quản lý trong sinh hoạt cộng đồng… đều là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mà vừa qua nhà trường phổ thông chúng ta rất ít quan tâm, thường xem đó chỉ là những yêu cầu cần có của các nhà quản lý trong hệ thống chính quyền.

Bắt đầu từ năm học nầy (2016 – 2017) được sự liên kết của Học viện Cán bộ Thành phố, trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ thực hiện Chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho học sinh, một bộ phận quan trọng trong Chương trình giáo dục kỹ năng sống bên cạnh việc hoàn thành tốt các môn khoa học cơ bản, thông qua các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm.

Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ tin chắc rằng những học sinh được theo học Chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý nầy, các em sẽ rất tự tin trong cuộc sống, quản lý tốt bản thân, có uy tín trong cộng đồng và dễ thành đạt trong cuộc sống.

Tiến sĩ Huỳnh Công Minh

Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chuyên môn