Bài thu hoạch: Tiêu bản Mẫu thực vật tại vườn Quốc gia Cát Tiên

Thứ sáu, 29/04/2022

     Trong tiết học ngoài nhà trường dành cho học sinh khối 10 năm học 2021-2022 tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, các lớp đã có sự phân công nhiệm vụ như chia nhóm học tập, chuẩn bị dụng cụ, nội dung, hình thức trình bài tiêu bản môn Sinh học.

     Trong điều kiện hạn hẹp về thời gian khi đi rừng Cát Tiên và hạn chế về điều kiện thực hiện, nhưng với sự ham thích học hỏi và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, các nhóm học tập đã hoàn thành bài thu hoạch Tiêu bản Thực vật vô cùng phong phú, sinh động và mang được giá trị kiến thức.

     Dưới đây là một số hình ảnh Tiêu bản:​​​​​

z3377201750159_6090432a19e8b231c327903d4df660e9

 

 

 

z3377201737329_3b9ca44b4d456be964d666d3e08320d6

 

 

z3377201660462_ae281429dcc229a96320749d176b838a

 

z3377201340429_52bfb6dfbbfab60fe9d3ff8d8306f645

 

z3377201213508_a426c64b2871666547ccd3ed250a30cd

 

z3377201211832_40043a911c8b82cd9fa5b0a5379c19c6_2

 

z3377201116514_dcc32406399408c523b4b6337dc12b4c

 

z3377201110569_81362b13f1722961cca12ebdff2d16a7_1

 

z3377201008155_ba400fc56801c79e7900e30dd3d36841

 

z3377198567341_b03273031a7c8bbe4a00199706fa143c

 

z3377197958445_83470daa2f6e4538cf3807dd2e4623d3

 

z3377197648939_41b8a383770691e27aa9c566e1f12c3e_1

 

z3377201110569_81362b13f1722961cca12ebdff2d16a7

 

z3377201768804_e9d5490726b3318da503ac0b14ba6d10

 

 

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển