Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Thứ tư, 16/05/2018

TS1920-1.

TS1920-2.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh:

cosovatchat16

Phòng học

PThiNghiem

Học sinh học ở phòng thí nghiệm

NoiTruNam

NoiTruNuPhòng nội trú

DongphucĐồng phục học sinh

NK1

NK3

Học sinh học tập ngoại khóa

PhongYte

Phòng y tế

KhamSK

Học sinh khám sức khỏe định kỳ

Yoga

Lớp học Yoga

BD2

BD1

Cúp bóng đá luân lưu hàng năm

Xe1

Xe2

Xe đưa đón học sinh