Banner Ở Giữa 1

Người Bình Định

Triết lý sống của Người Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh 18/05/2017

"Có lần giao lưu với sinh viên là con em Bình Định đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh trong trại Xuân truyền thống, các em hỏi: mục tiêu hay hoài bão lúc còn là thanh niên của Chú như thế nào khi bắt đầu đặt chân lên vùng đất Sài Gòn?"

Ngôi trường của con em Người Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh 18/05/2017
"Có một ngôi trường phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh mang tên vị anh hùng dân tộc rất quen thuộc và rất đỗi tự hào nhưng không trùng lắp với bất kỳ tên trường nào trên cả nước, đó là trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ."