BIỂU MẪU

Hội nghị Người lao động năm học 2019 - 2020

Thứ ba, 08/10/2019

Hội nghị Người lao động là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên có cơ hội đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường, từ đó phát huy quyền dân chủ, được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Đại biểu tham dự:

Về phía Công đoàn ngành:

Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố.

Về phía nhà trường:

- Tiến sĩ Huỳnh Công Minh – Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn,

- Thạc sĩ Dương Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ,

- Cô Lã Thị Thanh Phương – Hiệu trưởng,

- Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch công đoàn trường,

- Thầy Nguyễn Trung An – Phó Hiệu trưởng,

- Thầy Huỳnh Lý Tưởng – Phó Hiệu trưởng,

cùng toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Hội nghị lần này đã thống nhất và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học trước và chỉ tiêu nhiệm vụ năm học mới.

- Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động năm học 2018 - 2019.

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Tổ năm học 2019 – 2020.

- Giải đáp các thắc mắc kiến nghị.

- Thông qua Quy chế dân chủ.

- Thông qua Quy chế công khai.

- Thông qua Quy chế đối thoại định kì.

- Thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở.

- Thông qua nội dung và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Thông qua nội dung và ký kết Nghị quyết hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh:

1

 

1

 

1

Chương trình văn nghệ

1

 

1

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích – Đại diện Công đoàn nhà trường thông qua chương trình Hội nghị

1

Cô Lã Thị Thanh Phương báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 
và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

1

 

8

 

1

 

10

Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

1

Thầy Huỳnh Công Minh phát biểu tại hội nghị

1

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thông qua các nội dung hội nghị

1

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể và Nghị quyết hội nghị