Banner Ở Giữa 1

Học sinh giỏi toàn trường - HKI - Năm học 2016 - 2017

Thứ ba, 25/04/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TOÀN TRƯỜNG

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT

Lớp

Họ và Tên

TBCM

XLHL

XLHK

Danh hiệu

 

1

7C1

Nguyễn An Khánh

9.5

G

T

HSG

 

2

7C1

Võ Thanh Ngân

8.6

G

T

HSG

 

3

7C1

Nguyễn Ngọc Việt Thi

8.6

G

T

HSG

 

4

7C1

Lê Thị Bảo Yến

8.8

G

T

HSG

 

5

8C1

Đặng Gia Bảo

8

G

T

HSG

 

6

8C1

Đinh Tuấn Ninh

8.3

G

T

HSG

 

7

8C1

Hồ Thúy Vy

8.8

G

T

HSG

 

8

9C1

Nguyễn Lê Minh Hạnh

8.5

G

T

HSG

 

9

9C1

Trần Anh Nhật

8.4

G

T

HSG

 

10

9C1

Nguyễn Thanh Uyên

8.7

G

T

HSG

 

11

10A1

Nguyễn Khánh Duy

8.5

G

T

HSG

 

12

10A1

Phan Quang Bảo Long

8.7

G

T

HSG

 

13

10A1

Phan Quang Minh Long

8.9

G

T

HSG

 

14

10A2

Lê Huy Hải

8

G

T

HSG

 

15

10B1

Thái Trâm Anh

8.5

G

T

HSG

 

16

10C1

Đặng Hoàng Danh

8.8

G

T

HSG

 

17

11A1

Trần Thế Đông Anh

8.4

G

T

HSG

 

18

11A1

Nguyễn Xuân Bình

8.5

G

T

HSG

 

19

11A1

Nguyễn Huỳnh Duy Đức

8.3

G

T

HSG

 

20

11A1

Huỳnh Vĩnh Phát

8.4

G

T

HSG

 

21

11A1

Nguyễn Trung Tín

8.5

G

T

HSG

 

22

11A1

Nguyễn Hữu Trí

8.6

G

T

HSG

 

23

11A1

Dư Thanh Uyên

8.5

G

T

HSG

 

24

11A1

Trần Nguyệt Thúy Vy

8.2

G

T

HSG

 

25

11A1

Nguyễn Ngọc Xuân

8.9

G

T

HSG

 

26

11B2

Đỗ Vinh An

8.1

G

T

HSG

 

27

11B2

Vũ Thị Hiền

8.5

G

T

HSG

 

28

11B2

Mai Thị Thanh Nhã

8.4

G

T

HSG

 

29

11B2

Nguyễn Văn Phi Tuyền

8.8

G

T

HSG

 

30

12A1

Nguyễn Thanh Hòa

8.2

G

T

HSG

 

31

12A1

Nguyễn Lê Huân

9.1

G

T

HSG

 

32

12A1

Tạ Chánh Minh

8.7

G

T

HSG

 

33

12A1

Nguyễn Kế Thanh Ngân

8.2

G

T

HSG

 

34

12A1

Lê Hồng Bảo Trân

9

G

T

HSG

 

35

12A1

Nguyễn Quang Tuấn

8.6

G

T

HSG

 

36

12A1

Trần Ngọc Thanh Uyên

8.2

G

T

HSG

 

37

12A2

Nguyễn Thúy Vi

8.6

G

T

HSG

 

38

12B1

Nguyễn Khang Duy

8

G

T

HSG

 

39

12B1

Lê Sang Trọng Hiếu

8.3

G

T

HSG

 

40

12B1

Bùi Hoàng Khánh Vi

8.9

G

T

HSG

 

41

12B2

Huỳnh Tấn An

9

G

T

HSG

 

42

12B2

Nguyễn Trần Thiên Kim

8.3

G

T

HSG

 

43

12B2

Lộc Hoàng Bảo Long

8.6

G

T

HSG

 

44

12B2

Vũ Quỳnh Như

8.6

G

T

HSG

 

45

12B2

Đinh Viết Trúc Quân

8.9

G

T

HSG

 

46

12B2

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

8.6

G

T

HSG

 

47

12B2

Trần Đạm Hồng Thy

8.5

G

T

HSG

 

48

12B2

Đỗ Phạm Ánh Tuyết

8.7

G

T

HSG

 

49

12B2

Kiều Khánh Vân

8.8

G

T

HSG

 

50

12C1

Hồ Chí Cường

8.5

G

T

HSG

 

51

12C1

Phan Chí Nghĩa

8.6

G

T

HSG

 

Danh sách này có 51 học sinh Giỏi.

 

     

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

     

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lã Thị Thanh Phương