Học bổng

Chủ nhật, 23/07/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG

 

          Mục đích, ý nghĩa:

          Trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ là một trường tư thục đặc biệt, nhà trường Việt Nam thực hiện phương pháp dạy học quốc tế, đem đến cho học sinh theo học hưởng một điều kiện học tập tốt tại thành phố Hồ Chí Minh.

          Nhằm tạo cơ hội để học sinh giỏi - không phân biệt gia thế và nơi cư trú, được hưởng điều kiện học tập tốt nói trên, Hội đồng sáng lập nhà trường tổ chức học bổng với nội dung và điều kiện như sau:

hocbong2

          Nội dung học bổng:

          Học sinh giỏi nhất khối trung học phổ thông, được nhận học bổng 50% học phí chương trình chính khóa ở học kỳ I năm học tiếp theo.

          Học sinh xếp loại giỏi khi được Hội đồng Khen thưởng xét sẽ nhận học bổng tương đương 10% học phí chương trình chính khóa ở học kỳ I năm học tiếp theo.

hocbong1

          Điều kiện nhận học bổng:

          Là học sinh các lớp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2023 – 2024, hội đủ các điều kiện sau:

          1. Có tinh thần học tập cầu tiến, giỏi tin học, ngoại ngữ và nâng cao kỹ năng sống.

          2. Là học sinh giỏi cả năm học.

          3. Có thái độ học tập tốt, chuyên cần, chăm chỉ và có kết quả tốt trong thời gian học tại trường.

          4. Học bổng có giá trị sử dụng trong 01 học kỳ.

          5. Chỉ có giá trị sử dụng đối với học sinh học tại trường năm học 2023 - 2024.

hocbong3

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển