Học bổng

Chủ nhật, 23/07/2023

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG

 

Mục đích, ý nghĩa:

Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ là một trường tư thục đặc biệt, nhà trường Việt Nam thực hiện phương pháp dạy học quốc tế, đem đến cho học sinh theo học hưởng một điều kiện học tập tốt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo cơ hội để học sinh giỏi - không phân biệt gia thế và nơi cư trú, được hưởng điều kiện học tập tốt nói trên, Hội đồng sáng lập nhà trường tổ chức học bổng với nội dung và điều kiện như sau:

Nội dung học bổng:

  • Học sinh giỏi nhất khối THPT, được nhận học bổng 50% học phí chương trình chính khóa ở học kỳ I năm học tiếp theo.
  • Học sinh xếp loại giỏi khi được Hội đồng Khen thưởng xét sẽ nhận học bổng tương đương 10% học phí chương trình chính khóa ở học kỳ I năm học tiếp theo.

Điều kiện nhận học bổng:

Là học sinh các lớp THCS, THPT năm học 2023 – 2024, hội đủ các điều kiện sau:

1. Có tinh thần học tập cầu tiến, giỏi tin học, ngoại ngữ và nâng cao kỹ năng sống.

2. Là học sinh giỏi cả năm học.

3. Có thái độ học tập tốt, chuyên cần, chăm chỉ và có kết quả tốt trong thời gian học tại trường.

4. Học bổng có giá trị sử dụng trong 01 học kỳ.

5. Chỉ có giá trị sử dụng đối với học sinh học tại trường năm học 2023 - 2024.

Trân trọng thông báo.


                                                         HIỆU TRƯỞNG     

                                                     Lã Thị Thanh Phương

 
Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển